САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Промовисане могућности запошљавањаДана 14. октобра у времену од 11,00 до 13,00 часова у просторијама Социјално едукативног центра (СЕЦ) у организацији Каритаса БиХ и Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида промовисане су и презентоване могућности запошљавања ЛСИ.

На овом инфо скупу окупили су се представници организација ЛСИ из Бањалучке регије. Око петнаестак представника различитих удружења особа са инвалидитеом, међу којима су се нашли и представници Савеза слијепих РС и ГОС Бања Лука, имали су прилику да се информишу о могућностима запошљавања које се пружају од стране Каритаса  и Фонда. Испред Каритаса присутнима су се обратили Златко Малић координатор пројекта „Societies“, Славица Јукић референт каритаса за Бања Луку и Милош Марјановић Начелник одјељења за анализу из Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида РС. Они су на врло приступачан и ефикасан начин презентовали своје програме и пројекте у склопу којих се пружају могућности за подршку у запошљавању.

Након презентовања програма и пројеката развила се дискусија у којој је указано на потешкоће и проблеме са којима се сусрећу лица са инвалидитетом и њихове организације при запошљавању. Указано је на потребу унапређења законодавно институционалног оквира у којем се лицима са инвалидитетом треба осигурати повољнији друштвени положај и подршка.

Позивају се све организације и удружења ЛСИ да конкуришу на јавне позиве и грантове које реализују Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање и Каритас БиХ по објављеном јавном позиву.