САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сарадња са Црногорским гитаристичким центромАмеричко удружење гитариста Аустин Класикал Гитар (АЦГ) креирало је сајт за учење гитаре намијењен слијепима - letsplayguitar.org. У сарадњи Црногорског гитаристичког центра и АЦГ-а, кроз пројекат "Музику у сва срца", сајт је преведен са енглеског језика, како би се будућим корисницима са територија Црне Горе, Хрватске, Републике Српске, Босне и Херцеговине и Србије олакшало учење гитаре преко овог сајта.

Црногорски гитаристички центар и Савез слијепих Републике Српске

  • препознајући простор дјеловања и заједнички интерес за развој ресурса намијењених образовању слијепих,
  • препознајући простор за заједничко дјеловање у оквиру пројекта "Музику у сва срца", а на добробит слијепих и слабовидих, у циљу стварања што бољих услова за њихово музичко образовање,
  • увиђајући да заједничко дјеловање доводи до најбољег искоришћења образовног потенцијала сајта летсплаyгуитар.орг, остварења програма и циљева обје стране, и општег добра,
  • афирмишући принцип заједничког, координисаног, непрофитноги филантропског дјеловања,
  • уважавајући потребу савјесног и одговорног понашања у смислу заштите ауторских и свих других права аутора и власника сајталетсплаyгуитар.орг, те интереса свих партнера у пројекту,
  • увиђајући да ће већина будућих корисника сајта летплаyгуитар.орг имати тешкоће да дође до нотних записа на Брајевом писму са сајта,

уређују сарадњу на реализацији пројектa потписивањем Меморандума о сарадњи. На тај начин ствара се могућност да, слијепи и слабовиди гитаристи и они који желе да науче гитару из РС односно БиХ, дођу до нотних записа на Брајевом писму преко Савеза слијепих Републике Српске.