САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Европска Унија наставља пружати подршку ОЦД у социјалном укључивању ОСИОсобе са инвалидитетом представљају једну од најугроженијих групација у Босни и Херцеговини. Свакодневица ове популације испуњена је препрекама и дискриминацијом у свакој сфери друштвеног живота и образовања, а њихово судјеловање у друштвеном животу заједнице је ограничено. Суочавају се и са оскудним приликама за запошљавање, што веома често има за посљедицу социјално искључивање и сиромаштво, те још већу изолацију.

У Босни и Херцеговини тренутно дјелује велики број организација цивилног друштва, које имају за циљ пружање подршке особама са инвалидитетом и које својим напорима доприносе општем бољитку ове популације. Европска унија је препознала значај тих активности, те кроз пројекат „ЕМPОWЕR - Оснаживање организација цивилног друштва у социјалном укључивању особа с инвалидитетом“ активно наставља да ради на јачању овог сегмента цивилног друштва. Циљ је ојачати капацитете таквих организација, повећати њихова знања и стручности, те омогућити њихово активно судјеловање у јавним расправама и дијалогу с властима, што би у коначници требало резултирати и бољим јавним политикама социјалног укључивања особа са инвалидитетом.

Пројекат ЕМPОWЕR спроводи Kаритас Босне и Херцеговине, заједно са партнерима: Удругом родитеља и дјеце с посебним потребама Ведри осмијех из Мостара, Удружењем за узајамну помоћ у душевној невољи ТК Фениx из Тузле, Удруга ПроРеха из Сарајева и Савезом слијепих Републике Српске, што ће бити и њихов својеврсни наставак активности на јачању социјалне укључености ове рањиве категорије становништва. Укупна вриједност пројекта је око 421.560 ЕУР, од чега је Европска унија обезбиједила 378.000,00 ЕУР бесповратних средстава. Пројекат ће трајати 36 мјесеци, до 31.01.2023. године, а спроводиће се на подручју Бихаћа, Тузле, Травника, Мостара, Требиња, Бања Луке и Сарајева.