САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одржани избори у Савезу слијепих Републике СрпскеСавез слијепих Републике Српске закључно са 03. јулом завршио је изборни циклус за мандатни период 2021-2025. Након завршетка изборних активности на локалном нивоу и номиновања представника локалних организација и удружења слијепих – чланица Савеза, Изборна комисија је припремила извјештај за Изборну конститутивну сједницу Скупштине ССРС осмог сазива за мандатни период 2021-2025.

Изборна сједница Скупштине је одржана 03.07. у Бања Луци и на истој су верификовани мандати за 23 одборника. Изабрано је ново руководство Савеза за слиједећи четверогодишњи мандатни период. За предсједника је изабран Бранко Сузић који је био и једини кандидат за ту функцију. За потпредсједника је изабран Јовица Мијатовић из Источног Сарајева, а за секретара је изабрана Милка Јаћимовић из Брода. Поред њих троје у управни одбор су изабрана још четири члана, и то: Душан Бабић из Билеће, Љубинко Ребић из Зворника, Мирослав Мандић из Бања Луке и Слађана Миљевић из Приједора.

Скупштина је изабрала три члана Надзорног одбора и то: Ђорђо Николић предсједник, Саша Грбић и Никола Благојевић чланови. Такође је именовано у пет различитих комисија по пет чланова. За чланове Скупштине Савеза слијепих у БиХ делегирано је пет представника. У Скупштину Уније организација ОСИ у БиХ су делегирана два представника Савеза.

Скупштина је размотрила и усвојила Програм рада за период 2021-2025. На сједници су разматрани и усвојени План и програм рада за 2022. и Финансијски план за 2022. годину. Највиши орган управљања Савеза слијепих РС је донео одлуке из своје надлежности и утврдио приоритете и стратешке правце дјеловања у наредном периоду. Усвојени су извјештаји о току имплементације два пројекта и то: Ресурсни центар Брајевог писма који подржава Влада Јапана и пројекат Empower –Оснаживање ОЦД за социјално укључивање ОСИ који је подржан од стране ЕУ делегације у БиХ, а који реализујемо у партнерству са Каритасом БиХ који је носиоц овог пројекта.

Одборници Скупштине су посебно нагласили потешкоће у раду локалних организација које немају адекватну подршку од локалне заједнице. Такође је указано на проблем остваривања права на личну инвалиднину, јер ово право стотињак наших чланова не може остварити пошто нису категорисани до своје 18. године живота. Наглашене су такође потешкоће у вези са остваривањем права на тифлотехничка помагала и у вези са запошљавањем чланства. Сједница је протекла у радној и конструктивној атмосфери.