САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Козарској Дубици одржана редовна и изборна сједница СкупштинеДана 21. априла у сали ресторана 93 одржана је редовна сједница Скупштине МОС Козарска Дубица на којој су разматрани и усвојени наративни и финансијски извјештаји за 2020.г. Радом сједнице је предсједавао Драгомир Новаковић предсједник уз подршку Љиље Гарача техничког секретара. Поред одборника у раду сједнице су учествовали у својству гостију предсједник ССРС, представница општинског Црвеног крста и предсједници организација слијепих из Градишке, Српца и Новог Града.

Констатовано је да је рад организације у предходном извјештајном периоду био добар. Да је рад пропраћен са потешкоћама финансијске природе и да је тежиште било на питањима социјално хуманитарног карактера. Констатовано је да је пандемија додатно оптеретила рад организације и да су у одређеној мјери биле запостављене активности везане за едукативне, културне и спортске садржаје. Одборници Скупштине су се захвалили ужем руководству на успјешном вођењу организације. На крају сједнице је донијета одлука о распуштању Скупштине по истеку мандата.

Након одржавања редовне сједнице приступило се одржавању изборне сједнице Скупштине за мандатни период 21-25. година. На овој сједници је извршена верификација мандата једанаест одборника и избор новог руководства МОС Козарска Дубица. За предсједника је изабран Драгомир Новаковић, за потпредсједника је изабрана Данијела Јанковић, а за техничког секретара је именована Љиља Гарача. На сједници је извршен избор и именовање чланова Надзорног одбора, Статутарне комисије, као и других сталних и привремених радних тијела.

По конституисању Скупштине новог сазива размотрен је и усвојен План и програм рада за 2021. годину и Финансијски план за 2021.г.На сједници су усвојене смјернице за рад и дјеловање новоизабраног руководства и размијењене информације о раду и приоритетима Савеза. Закључено је да су приоритети за текућу годину питања везана за унапређење социјалне и здравствене заштите, приступачност, образовање, професионалну рехабилитацију и запошљавање. Изражена су очекивања да локалне управе Козарске Дубице и Костајнице квалитетније подрже рад организације у финансијском и сваком другом погледу.

Обје сједнице су протекле у радној и конструктивној атмосфери, а овај догађај је пропратила Телевизија КД.