САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сједнице органа управљања Савеза слијепих у Босни и ХерцеговиниУ сриједу 17. фебруара у хотелу Купрес у Купресу одржане су двије сједнице органа управљања СС у БиХ. 3. сједницом Управног одбора предсједавао је Здравко Цигић, а са 2. сједницом Скупштине СС у БиХ је предсједавао Бранко Сузић. Испред Савеза слијепих Републике Српске, поред предсједника, учествовали су секретар Јовица Радановић, члан Управног одбора Душан Бабић и стручни сарадник Павле Вучић.

 

На обје сједнице су разматрана извјештајна документа о раду и финансијском пословању за 2020. годину. Такође су разматрани и усвојени План и програм рада са финансијским планом за 2021. г. Констатовано је да је пандемија у значајној мјери утицала на редуциран рад у реализовању планираних програмских и пројектних активности. Веома је изражен недостатак финансијских средстава у Буџету, тако да су активности сведене на минимум и одвијале су се уз подршку оснивачких Савеза тј. Савеза слијепих Републике Српске, Савеза слијепих Федерације БиХ и Савеза слијепих ХБ. На сједницама су утврђени приоритети у раду СС у БиХ за текућу годину. Изражена су очекивања да ће Министарство за људска права и избјеглице БиХ подржати рад кровне асоцијације слијепих у БиХ, јер је до сада изостала конкретна подршка без обзира што Конвенција УН о правима ОСИ обавезује државу у том погледу.

 

Чланови Скупштине Савеза слијепих у Босни и Херцеговини су наредног дана учествовали у раду конференције коју је организовао Савез слијепих Херцег Босне под називом „Тифлотехника у свакодневном животу слијепих особа“. Уводничар конференције је био Стипе Чурчић који је својим надахнутим излагањем све учеснике увео у тематику предложивши више тема за дискусију. Око 20-так присутних учесника активно је судјеловало у расправи и изњело своје импресије и сазнања о Брајевом писму, новим тхенологијама и њиховој примјени у свакодневном животу слијепих у БиХ. Већина учесника се сложила са констатацијом да наша земља значајно заостаје за праксом осталих Земаља, те указала на потребу да се од стране Савеза слијепих у Босни и Херцеговини покрену иницијативе за успоставом јединственог правног оквира који ће бити компатибилан са Конвенцијом УН и препорукама Комитета УН, као и са Стратегијом ЕУ за особе са инвалидитетом. Истакнута је потреба за утврђивањем приоритета и покретањем иницијатива за успоставу приступачног окружења и прилагођеног законодавно-правног амбијента ради уједначавања права у области тифлотехничких помагала у цијелој земљи.