САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

МОС Мркоњић Град изабрала ново руководствоМеђуопштинска организација слијепих Мркоњић Град је у сали Центра за културу Петар Кочић одржала изборну конститутивну сједницу 14. јула 2020. На сједници је изабрано ново руководство и органи управљања. Верификованје мандат за 11 чланова Скупштине МОС Мркоњић Град. За предсједника је изабрана Блажена Кркељаш, а на функцију секретара је изабрана Даша Подинић Дринић која је истовремено делегирана за одборника Републичке Скупштине у наредном мандатном периоду.

У раду сједнице учествовало је 7 од 11 одборника којима је верификован мандат до 2025. На сједници је усвојен План и програм рада са финансијским планом за 2020. Донијете су одлуке из надлежности Скупштине о верификацији мандата, о разрјешењу и именовању овлаштених лица, о избору делегата у Скупштину ССРС, о висини чланарине и друге одлуке.

Руководство савеза се укључило у активности око реактивације рада тамошње организације тако да је у раду сједнице лично учествовао предсједник Савеза Б. Сузић. Стручна служба Савеза пружила је сву логистичку подршку и помоћ у припреми радних материјала како би сједница протекла у складу са законом и статутарним нормама.

Након сједнице извршена је званична примопредаја дужности између старог и новоизабраног руководства организације уз присуство представника ССРС.