САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одржане сједнице органа управљањаРедовне сједнице органа управљања Савеза слијепих РС одржане су 11. и 12. фебруара у сједишту Савеза у Бања Луци. Управни одбор ССРС је одржао своју 13. редовну сједницу у четвртак у поподневним часовима, а 8. редовна сједница Скупштине Савеза слијепих РС одржана је у петак. У раду обје сједнице присуствовала је већина чланова УО и Скупштине са кворумом за пуноправно одлучивање.

На сједницама су разматрана и усвојена извјештајна акта о раду и финансијском пословању за 2020. Предмет ових сједница су такође били План и програм рада за 2021. и Финансијски план за 2021. Иако је пандемија Ковид 19 током предходног периода отежавала провођење редовних програмских и пројектних активности ипак је руководство Савеза у новонасталим околностима успјело одржати континуитет рада и реализовати већину програмских и пројектних активности.

Констатовано је да је пословање Савеза у 2020.г. било успјешно и позитивно и да је Биланс стања и биланс успјеха био на нивоу предходних година. На сједницама органа управљања су донијете одлуке из њихове надлежности. Констатовано је да је и даље статус слијепих и слабовидих лица у РС неповољан и да се локалне организације чланице Савеза налазе у сложеној економско социјалној ситуацији. Већина њих једва егзистира и нема адекватну и очекивану подршку од стране ллокалне управе.Помоћ и подршка Владе РС путем Фонда солидарности која је пружена у мају прошле године била је веома корисна и помогла је у ублажавању послиједица насталих услијед пандемије. Представници Савеза и његових организација очекују снажнију и значајнију подршку у овој години од стране свих надлежних органа и институција са различитих нивоа управљања. 

 

На сједницама су утврђени приоритети за 2021. годину од којих истичемо реализовање изборних активности на свим нивоима организовања, затим реализовање низа пројеката и програмских активности од којих посебно истичемо пројекат „Empower“који реализујемо у партнерству са Каритасом БиХ. Такође се очекују важне пројектне активности у вези са формирањем Ресурсног центра за Брајево писмо уз подршку Јапанске амбасаде и Владе РС.

Наравно у жижи програмских активности су и континуирано залагање и промовисање потреба за унапређењем и јачањем друштвеног социјално економског положаја и социјалне укључености слијепих и слабовидих лица Републике Српске. Сједнице су протекле уз примјену епидемиолошких мјера у радној и конструктивној атмосфери. Испољен је висок степен јединства на обје сједнице органа управљања, што гарантује да ће наша организација и даље бити одговоран кохезиони фактор у заговарању и залагању за унапређење права слијепих и слабовидих лица. На сједницама је донијета одлука о расподјели дијела средстава од игара на срећу намијењених за социјално хуманитарне сврхе којом је за 22 локална удружења распоређено 20 хиљада КМ у износима одређеним на основу Правилника о условима и критеријима за расподјелу средстава.

 

Органи управљања ССРС позивају све локалне организације и чланство на активнији однос у раду на реализацији усвојених програмских и пројектних циљева, а нарочито при рјешавању приоритета. Посебно се позивају активисти организација из Брчког, Челинца, Мркоњић Града, Бијељине, Вишеграда и Требиња да својим ангажовањем допринесу унапређењу стања и рада организација слијепих у овим мјестима.

На обје сједнице је изражено задовољство постигнутим резултатима рада у предходној години и размијењене су информације о сарадњи и утврђене су смјернице за рад у наредном периоду.