Активни пројекти

Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић изјавио је данас да информационо-комуникационе технологије олакшавају свакодневни живот лица са посебним потребама.
 
 
 
Савез слијепих Републике Српске у склопу имплементације пројекта „Асистивне информационе технологије у функцији слијепих„ организовао је тродневну информатичку обуку администратора и оператера аудио Брај интернет клуб читаоница у Бања Луци од 13. до 15. маја 2016. године.
 
 
Пројекат „Издавање звучног и Брајевог часописа“, аплицирао је Савез слијепих РС код Министарства просвјете и културе које је крајем прошле године расписало јавни позив за расподјелу дијела средстава од гранта игара на срећу. Апликација Савеза је подржана од стране Министарства у износу од 6.900,00 КМ.
 

Савез слијепих РС у склопу обиљежавања Свјетског дана слијепих организује низ образовних, културних и спортских активности које ће се одржати у Бањалуци и Српцу од 09.10. до 18.10.2014.гoдине.

 

 Шеста сједница Предсједништва  09.10.2014.г. у 16:00 часова.

Савјетовање менаџмента локалних организација: Перспективе развоја организација слијепих у РС, 10.10.2014. г.у 09:00 ч.

Седмо првенство РС у голбалу, 11.10.2014.г. у 08:00 ч у Српцу.

 
Обзиром на катастрофалне посљедице поплава које су задесиле нашу земљу у мају и августу ове године, Савез слијепих се снажно усмјерио на то да помогне члановима који су у овим поплавама били најугрпженији. Пакети са храном, одјећом, хигијеном, али и другим неопходним средствима упућени су на адресе поплављених домаћинстава.
 

 

 

Савез слијепих се континуирано залаже за приступачност информација и комуникацију слијепих и слабовидих лица у РС. Један од показатеља су и креиране Аудио брај интернет клуб читаонице, опремљене говорним софтверима и другом асистивном технологијом која члановима Савеза омогућава приступ информацијама и комуникацију.

 

 
У РС је примјетно сиромаштво слијепих и слабовидих лица, најчешће као узрок недовољне образованости и незапослености. Да бисмо промијенили овакву ситуацију, Савез непрекидно ради на оснаживању чланова да се активно укључе у процес образовања, професионалне рехабилитације и запошљавања.
 
 
Савез слијепих у оквиру редовних програмских активности својим члановима омогућава континуирано кориштење Рехабилитационо-рекреационог сервиса са циљем подизања психофизичке кондиције, јачања имунитета и стварања добрих навика бављења спортом.