Циљеви

Савез слијепих Републике Српске има слиједеће циљеве:

  1. залагање за остваривање и јачање права слијепих;
  2. откривање и евидентирање слијепих лица;
  3. јачање економске и социјалне сигурности слијепих;
  4. унапрјеђење система образовања, рехабилитације, радног оспособљавања, преквалификације и запошљавања слијепих;
  5. информативно-издавачка дјелатност;
  6. организовање културних и спортских манифестација;
  7. орјентација и мобилитет, обука у кретању у микро и макро простору;
  8. организовање стручних расправа, савјетовања, семинара, симпозија и конференција
  9. и остале активности од интереса за слијепе .