Predstavnici Saveza slijepih na Forumu saveza i organizacija osoba sa invaliditetom

 
U utorak, 14.10.2014. godine predstavnici Saveza slijepih Republike Srpske prisustvovali su XIII Forumu saveza i organizacija osoba sa invaliditetom i drugih organizacija u pokretu osoba sa invaliditetom. Forum je organizovan na temu "Potrebne usluge u zajednici kao preduslov samostalnog života osoba sa invaliditetom", a organizatori foruma bili su IC "Lotos" u partnerstvu sa HO "Partner" i Centrom za nezavisni život "Treshold" iz Helsinkija.
 
Uvodničari Foruma su se osvrnuli na pristupačnost uslugama podrške za samostalan život, poput usluga personalne asistencije, pristupačnosti u javnom prevozu, pristupačnom obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju. Uvodničari su istakli potrebu da se organizacije osoba sa invaliditetom, kao i pojedinci koje okupljaju, snažnije uključe u zagovaranju ostvarivanja svojih prava. Budući da BiH ne primjenjuje dosljedno odrednice UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kako to navode izvještaji pojedinih organizacija, uvodničari Foruma istakli su potrebu pokretanja tužbi protiv vlasti, kako bi postojali pisani tragovi o nepoštovanju prava lica sa invaliditetom.
 
Iako se na forumu diskutovalo i o naknadi za pomoć i njegu drugog lica i problemima utvrđivanja stepena invaliditeta, fokus je ipak stavljen na usluge podrške za samostalan život.