Органи управљања

Органи управљања у Савезу слијепих Републике Српске

Статутом Савеза слијепих Републике Српске одређени су органи управљања и њихова надлежност. Највиши орган управљања је Скупштина. Извршни орган Скупштине је Предсједништво, а надзорни орган је Надзорни одбор.

Скупштина Савеза слијепих Републике Српске

Одборници Скупштине:

Редни број

Име и презиме

Функција

Мјесто

1.

Бранко Сузић

предсједник

Бањалука

2.

Јовица Мијатовић

потпредсједник

Источно Сарајево

3.

Јовица Радановић

секретар

Бањалука

4.

Перо Милашиновић

члан

Мркоњић Град

5.

Слађана Миљевић

члан

Приједор

6.

Клара Вујнић

члан

Бањалука

7.

Јадранка Ружичић

члан

Приједор

8.

Миладин Тркуља

члан

Дубица

9.

Жељко Штрбац

члан

Градишка

10.

Милка Јаћимовић

члан

Дервента

11.

Андрија Петрић

члан

Добој

12.

Ружица Радишић

члан

Бијељина

13.

Љубинко Ребић

члан

Зворник

14.

Миленко Јовић

члан

Власеница

15.

Сретен Лозо

члан

Вишеград

16.

Дара Ђајић

члан

Фоча

17.

Душан Бабић

члан

Билећа

18.

Радојка Мановић

члан

Требиње

Предсједништво Савеза слијепих Републике Српске

Редни број

Име и презиме

Функција

Мјесто

1.

Бранко Сузић

предсједник

Бањалука

2.

Јовица Мијатовић

потпредсједник

Источно Сарајево

3.

Јовица Радановић

секретар

Бањалука

4.

Жељко Штрбац

члан

Градишка

5.

Љубинко Ребић

члан

Зворник

6.

Милка Јаћимовић

члан

Дервента

7.

Душан Бабић

члан

Билећа

Надзорни одбор

Редни број

Име и презиме

Функција

Мјесто

1.

Мирослав Мандић

предсједник

Бањалука

2.

Миленко Шибаревић

члан

Бањалука

3.

Момир Ашоња

члан

Источно Сарајево

Статутарна комисија

Редни број

Име и презиме

Функција

Мјесто

1.

Јовица Радановић

предсједник

Бањалука

2.

Милка Јаћимовић

члан

Дервента

3.

Миленко Јовић

члан

Власеница

Радна тијела и комисије

Комисија

Предсједник

Комисија за спорт, шах и рекреацију

Радомир Радановић

Комисија за културу и информисање

Борка Тадић

Комисија за друштвену активност жена

Клара Вујнић

Комисија за дјецу и омладину

Саво Попадић

Комисија за рехабилитацију и запошљавање

Миладин Тркуља

Комисија за тифло-техничка помагала

Саша Грбић

Одборници за скупштину УСГ у Б.иХ.

  • Бранко Сузић,
  • Јовица Мијатовић,
  • Јовица Радановић,
  • Љубинко Ребић,
  • Душан Бабић,
  • Жељко Штрбац,
  • Милка Јаћимовић,
  • Дара Ђајић.