Представници Савеза слијепих на Форуму савеза и организација особа са инвалидитетом

 
У уторак, 14.10.2014. године представници Савеза слијепих Републике Српске присуствовали су XИИИ Форуму савеза и организација особа са инвалидитетом и других организација у покрету особа са инвалидитетом. Форум је организован на тему "Потребне услуге у заједници као предуслов самосталног живота особа са инвалидитетом", а организатори форума били су ИЦ "Лотос" у партнерству са ХО "Партнер" и Центром за независни живот "Тресхолд" из Хелсинкија.
 
Уводничари Форума су се осврнули на приступачност услугама подршке за самосталан живот, попут услуга персоналне асистенције, приступачности у јавном превозу, приступачном образовању, запошљавању, становању. Уводничари су истакли потребу да се организације особа са инвалидитетом, као и појединци које окупљају, снажније укључе у заговарању остваривања својих права. Будући да БиХ не примјењује досљедно одреднице УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом, како то наводе извјештаји појединих организација, уводничари Форума истакли су потребу покретања тужби против власти, како би постојали писани трагови о непоштовању права лица са инвалидитетом.
 
Иако се на форуму дискутовало и о накнади за помоћ и његу другог лица и проблемима утврђивања степена инвалидитета, фокус је ипак стављен на услуге подршке за самосталан живот.