Задаци

Савез слијепих Републике Српске има слиједеће задатке:

 1. координирање рада са градским, међуопштинским  и општинским организацијама слијепих;
 2. заступање  интереса слијепих и слабовидих лица према органима власти на локалном, републичком и државном нивоу;
 3. сарадња са другим инвалидским организацијама, НВО и међународним организацијама;
 4. давање правних савјета чланству и организацијама;
 5. пружање услуга едукацијско-рехабилитацијског карактера;
 6. промоција и обука у употреби Брајевог писма;
 7. праћење и развој научних достигнућа у примјени нових технологија;
 8. организовање разних видова обуке (информатика, страни језици, музика и слично);
 9. организовање савјетовалишта за рани тифлолошки третман;
 10. пружање услуга из области орјентације и мобилитета;
 11. подршка касније ослијепљелим лицима;
 12. унапређење квалитета спортских активности и културног стваралаштва;
 13. организовање савјетовања, семинара, симпозијума и других стручно-научних скупова;
 14. други задаци од интереса за слијепа и слабовида лица и њихове организације