САВЕЗ СЛИЈЕПИХ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Обиљежавање годишњице рада СавезаПоводом обиљежавања 29. година рада и постојања Савеза слијепих Републике Српске, Свјетског дана вида (14.10.) и Међународног дана бијелог штапа (15.10.) 12.10.2021. одржан је састанак у Министарству здравља и социјалне заштите. Састанку су присуствовали чланови ужег руководства Савеза, предсједник Бранко Сузић, секретар Милка Јаћимовић и потпредсједник Јовица Мијатовић, те министар Ален Шеранић и помоћник министра Владимир Макарић.

Централна тема је била унапријеђење друштвеног положаја слијепих и слабовидих лица и њихових организација. Поводом обиљежавања јубилеја и празника Савез објављује слиједеће саопштење:

САOПШТЕЊЕ

  1. ССРС изражава захвалност и задовољство чињеницом да је поводом значајних датума: 29. годишњице од оснивања ССРС, Свјетског дана вида и Међународног дана бијелог штапа уприличен пријем и састанак у надлежном министарству чиме је исказан висок степен разумијевања потреба слијепих и слабовидих лица и њихове организације. Потврђен је партнерски однос и висок степен сарадње између Владиног и Невладиног сектора.
  2. Приоритети ССРС у области здравствене и социјалне заштите с циљем унапређења друштвеног положаја слијепих и слабовидих лица и њихове организације су унапређење права у здравственом и социјалном сектору тј. осигурање минимума социјалне сигурности и залагање за једнаке могућности и социјалну укљученост. Залажемо се за повећање социјалних давања, развој сервиса социјалних услуга и примјену проширених права.
  3. Очекујемо да Фонд здравственог осигурања у што краћем року размотри Приједлог измјена и допуна Правилника о медицинским средствима, а који смо поднијели Фонду ЗО.
  4. Очекујемо од Министарства управе и локалне самоуправе и Савеза градова и општина РС да са ССРС размотре могућности доношења Уредбе којом би се на јединствен начин дефинисало питање обезбјеђивања и локалним организацијама статуса удружења од јавног интереса за локалну заједницу.
  5. Савез слијепих РС очекује од Министарства за породицу, омладину и спорт  да обезбједи квалитетнију подршку у организовању првенстава на републичком нивоу и за међународна такмичења, односно да осигура могућност аплицирања на средства гранта по јавном позиву.
  6. Грант средства од дјела средстава од игара на срећу намијењених за социјално хуманитарне сврхе, а која распоређује Министарство здравља и социјалне заштите потребно је  учинити доступнијим како за Савез, тако и за његове чланице. Наиме, потребно је увећати траншу за подршку програмских активности Савеза и додатно осигурати средства за квалитетнију и редовнију подршку локалним организацијама.
  7. Савез слијепих Републике Српске изражава своју захвалност Влади Јапана и Министарству просвјете и културе уз чију помоћ је извршено опремање Ресурсног центра Брајевог писма и тиме створени квалитетни и савремени услови за развој образовања и културе слијепих и слабовидих лица
  8. Предлажемо увођење субвенција, бенифиција, олакшица и повластица за социјално угрожена слијепа и слабовида лица и њихове породице, а нарочито при плаћању рачуна за струју, комуналне услуге, превоз, РТВ претплате и других такси.
  9. Залажемо се да се приступи изради сета прописа предвиђених Стратегијом за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом 2017-2026, нарочито у областима здравствене и социјалне заштите, приступачности, образовања и запошљавања.
  10. Интензиван развој информацијско комуникацијских технологија истовремено намеће потребу за развојем универзалних сервиса подршке и разумно прилагођавање специфичним потребама за лица са оштећењем вида да би им приступ информацијама и комуникација били прилагођени, чиме би се унаприједила социјална укљученост и стварале претпоставке за једнаке могућности.

Позивамо све надлежне институције и организације на свим нивоима јавне управе да уважи наше приједлоге и предузму неопходне мјере у циљу доношења аката којима би се отклонили уочени недостаци и потешкоће око суфинансирања Савеза слијепих РС који има статус организације од јавног интереса за РС.

Очекујемо да ће се доношењем мјера унаприједити подршка и друштвени положај Савеза слијепих РС, његових локалних организација, а нарочито социјално економски положај слијепих и слабовидих лица чланова Савеза.

Предсједник Савеза слијепих РС

Бранко Сузић